New XPANDER ส่งต่อ DNA สายเลือดแชมป์สู่ MITSUBISHI MIRAGE RALLIART

กรุงเทพฯ – 11 มกราคม 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อม “Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จะทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แผงโซลาร์ เพื่อช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในระยะต้นของโครงการนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด ได้ทุ่มงบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการติดตั้ง และส่งมอบระบบแผงโซลาร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลรักษารายปี ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนรวม 40 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2575 โดยการติดตั้งแผงโซลาร์ดังกล่าว จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 25 ปี โครงการ Solar for Lives นี้ คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงกว่า 17,300 ตัน ในระยะเวลา 10 ปี จากนี้ นอกจากนี้ ยังช่วยโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการลดค่าไฟได้มากถึง 400,000 บาทต่อปีมร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย อยากเห็นคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการ 'Solar for Lives' จึงได้ริเริ่มขึ้น ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของเราที่ว่า “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” ผ่านหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีทิศทางในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่ชัดเจน และมุ่งหน้าดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนสมดุล เราได้ติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงมากกว่า 6,100 ตันต่อปี รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment – LCA) ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการ ‘ปลูกป่า 60 ปี 60 ไร่’ ด้วย”