ฝ่าย โทร Line QR CODE Lineid
จองคิวเข้าซ่อม HOTLINE ฝ่ายบริการ 086-998-0333,

038-530777 ต่อ 102

 

 IMG_7394_bnt

@mitsubntservice
HOTLINE ฝ่ายขายสาขาใหญ่ 083-772-1111  @mitsubnt @mitsubnt
HOTLINE ฝ่ายขายสาขาพนัสนิคม 089-613-1441 @mitsubntpanus
ฝ่ายทะเบียน 086-989-7070,038-530777-107
ฝ่ายต่อประกันภัย,พรบ.,ภาษี 086-989-7070,038-530777-107
สอบถามปัญหาหลังการบริการ ฝ่ายบริการ 089-760-2882,038-530777-102
ฝ่ายศูนย์สีและตัวถัง 097-0855-608,038-530853
ร้องเรียนฝ่ายขายและฝ่ายบริการ 082-0500-999

 

 

สำนักงานใหญ่ : 99/1 หมู่ 2 บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

สาขาพนัสนิคม :289 หมู่ 11 ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

mail:mitsubnt@hotmail.com