ลูกค้าเก่า Pajero แนะนำซื้อ Pajero คุณได้หมื่น! ลูกค้าเก่าได้หมื่น! สิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท รอคุณอยู่!

0
4690
RE_MMTH_Friend_Get_Friend_Promotion

เพื่อนใช้ เพื่อนเชียร์ คุณได้หมื่น! เพื่อนได้หมื่น! สิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุด 20,000 บาท รอคุณอยู่! ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 ที่มิตซู บีเอ็นที

เงื่อนไข

กรณีที่ 1 เพียงท่านเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สปอร์ต แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ที่ มิตซู บีเอ็นที รับฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท นอกจากนั้นเพื่อนหรือคนรู้จักที่ท่านแนะนำมาซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ยังจะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่มูลค่า 10,000 บาท เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนที่ผู้จำหน่ายได้แสดง ณ โชว์รูม มิตซู บีเอ็นที

หมายเหตุ

– สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และบัตรเติมน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– สิทธิประโยชน์ข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ หากผู้ถูกแนะนำเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ตอยู่แล้ว

กรณีที่ 2 ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต เมื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ท่านสามารถได้รับสิทธิพิเศษทั้งบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท และ เช็ค มูลค่า 10,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,000 บาท เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายประจำเดือนที่ผู้จำหน่ายได้แสดง ณ โชว์รูม มิตซู บีเอ็นที

หมายเหตุ

– สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ และบัตรเติมน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์

โปรดเตรียมเอกสารของเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ดังต่อไปนี้

– จดหมายจากทางบริษัทฯ (หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาหน้าเล่มจดทะเบียนรถยนต์รถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ในเอกสารดังกล่าวทั้งหมดข้างต้น

สำหรับกรณีที่ 1 เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต โปรดมอบเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุในข้อ 1. ให้กับผู้ถูกแนะนำ เพื่อส่งเอกสารยืนยันการรับสิทธิประโยชน์ ณ โชว์รูม มิตซู บีเอ็นที เมื่อผู้ถูกแนะนำประสงค์จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่
สำหรับกรณีที่ 2 เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต โปรดนำส่งเอกสารเพื่อยืนยันการรับสิทธิประโยชน์ ณ โชว์รูม มิตซู บีเอ็นที เมื่อท่านประสงค์จะซื้อรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่

ระยะเวลาการรับสิทธิประโยชน์

– เฉพาะลูกค้าที่จองรถมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
– ลูกค้าจะต้องรับรถยนต์ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น (เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทันโดยมิใช่ความผิดของลูกค้า)

การจัดส่งบัตรน้ำมัน

– บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบบัตรเติมน้ำมันให้แก่ท่านภายใน 90 วัน หลังจากที่ท่านหรือผู้ถูกแนะนำได้รับมอบรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่แล้ว (แล้วแต่กรณี)
– บริษัทฯ ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับหาท่านเพื่อยืนยันความถูกต้องและที่อยู่ในการจัดส่งบัตรเติมน้ำมัน