Upgrade ระบบ ฝาท้ายไฟฟ้า All New Pajero Sport

Upgrade ระบบ ฝาท้ายไฟฟ้า All New Pajero Sport สามารถเปิดปิดได้ 3 วิธี

  1. จากการเปิดที่ฝาท้าย และปิด สวิทซ์ (ที่ติดเพิ่มที่ฝาท้าย)
  2. เปิด-ปิด โดย กดสวิทซ์จากด้านหน้าฝั่งคนขับ
  3. เปิด-ปิด โดย กดจากรีโมทเดิม (ไม่ต้องเปลี่ยนรีโมท) พร้อมระบบกันหนีบ เมื่อมี คนหรือ สิ่งของกั้น จะทำการเปิดออก และระบบดูดเพื่อให้การปิดทุกครั้งสมูทและนุ่มนวลกว่าปกติ
  • ราคา 25,000 บาท รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องรับประกันเท่าประกันตัวรถของทางมิตซูที่เหลือ รองรับกับ All New Pajero sport 2016 และ 2017 ทุกรุ่น
  • สนใจติดต่อ มิตซู บีเอ็นที 0820500999

Social Network MITSU BNT

85,382FansLike
1,440SubscribersSubscribe

Social Network MITSU BNT

36,971FansLike
1,440SubscribersSubscribe