Mitsubnt launches its first flagship NEW CI Showroom in the World

0
4118

มิตซู บีเอ็นที ได้เปิดตัวโชว์รูมรูปแบบใหม่ ที่แรกในโลก ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานใหม่ เริ่มใช้ในแบบสากลทั่วโลก และขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ที่ มิตซู บีเอ็นที สำนักงานใหญ่ (อ.บางปะกง) ได้ที่แรกก่อนใคร