Mitsubishi Triton

Triton 2.4 4WD

ใส่รายละเอียดรถ

ราคาเริ่มตน 958,000 บาท

triton 4wd AT 2.4

ใส่รายละเอียดรุ่นรถ

ราคาเริ่มต้น 1,196,000 บาท

ใส่หัวข้้อ ดีไซน์

ใส่รายละเอียดตามรูปด้านบน
ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ใส่ฟีเจอรถ 1

รายละเอียด
ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ใส่ฟีเจอรถ 2

รายละเอียด

orange

ใส่รายละเอียดดของสี

White

ใส่รายละเอียดของสี

triton - interior 1

ใส่รายละเอียดภายใน

ทดลองขับรถมิตซูบิชิ มิราจ

สัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในการขับขี่รถยนต์มิตซูบิชิ เพียงแค่เลือกรุ่น ส่งข้อมูลติดต่อของคุณ และเลือกเราได้ทันที
ลงทะเบียนทดลองขับ