วิธีการโอนเงินจอง

ธนาคารสาขาเขต (โอนฟรี)
หมายเลขบัญชีชื่อบัญชี
scb ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา516-259983-0บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด
kasikornบางวัว  กรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา 477-2-744000บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด 
bblบ้านโพธิ์ กรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา 754-0-109621บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด
bblฉะเชิงเทรากรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา283-4-63898-9บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด