วิธีการโอนเงินจอง

ธนาคาร สาขา เขต (โอนฟรี)
หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี
scb  ฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทรา 516-259983-0 บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด
kasikorn บางวัว  กรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา  477-2-744000 บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด 
bbl บ้านโพธิ์ กรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา 754-0-109621 บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด
bbl ฉะเชิงเทรา กรุงเทพปริมณฑลและฉะเชิงเทรา 283-4-63898-9 บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด