เรียนแจ้งลูกค้ากรณีชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถยนต์รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ (Xpander)

0
797

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทฯ ได้รับรายงานว่ารถยนต์
รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ (Xpander) บางคันเกิดปัญหาเกี่ยวกับชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวและการดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเวลานัดหมายให้ท่านนำรถเข้าตรวจเช็กและ/หรือเปลี่ยนชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่ารถยนต์รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ (Xpander) ที่มีการส่งมอบตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว