ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น…ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี

0
449

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ มิตซูบิชิ แฮปปี้ แฟน เพื่อนได้รถ คุณได้ลุ้น…ทัวร์ญี่ปุ่นฟรี

รางวัลบัตรกำนัลมิตซูบิชิ E-Voucher มูลค่า 3,000 บาท 30 รางวัล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จับรางวัลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่บริษัท มิตซู รีพับบลิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1. คุณลลิตา ทองเมืองหลวง
2. คุณเบญจวรรณ ชลธีกุล
3. คุณไมตรี ชววิศารัท
4. คุณจารุวิทย์ ศรชัย
5. คุณจิรัฎฐ์ ตันสถิวานนท์
6. คุณธิดา พรหมรักษ์
7. คุณธีรศักดิ์ ไชยเชตุ
8. คุณวรรณา ลูกเหล็ม
9. คุณประวิทย์ มาวงค์
10. คุณวิทยา เชิญรัตนรักษ์
11. คุณสมพิศ ดาคำ
12. คุณหัสชัย จิตอักษร
13. คุณอภิเทพ สุรบูรณ์กุล
14. คุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค
15. คุณกิตติพงษ์ สมบูรณ์
16. คุณบุญวงศ์ ใจกล้า
17. คุณชาตรี แพพิพัฒน์
18. คุณทีฑกฤช สินบางหว้า
19. คุณประจวบ ตันประดับสิงห์
20. คุณสินธุ์ชัย บุญแย้ม
21. คุณสุจิตรา พนมทิพย์
22. คุณหัสนัย รุจิหาญ
23. คุณสืบพงศ์ ขุนทอง
24. คุณปัญญา บุยเหลา
25. คุณกนกชญา ทองละมุน
26. คุณพรเทพ กาญจนะเดชะ
27. คุณสุธรรม สังแก้ว
28. คุณสมัย สุจินดา
29. คุณปัญญา โคตะ
30. คุณมนัส กิติยามาศ

 

เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานสำหรับติดต่อรับรางวัล ดังนี้

2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ

3. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
4. ในกรณีผู้โชคดีไม่แสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผล บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ และ Mitsubishi Call Center 02-079-9500 เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ